O czasopiśmie

Czasopismo Filozoficzne Aspekty Genezy (tytuł angielski: Philosophical Aspects of Origin) (ISSN 2299-0356) funkcjonuje nieprzerwanie od 2004 roku. Od 2022 roku czasopismo funkcjonuje jako półrocznik. Jest to wąskotematyczne, specjalistyczne internetowe czasopismo filozoficzne. Od samego początku Filozoficzne Aspekty Genezy zapewniają wolny dostęp do wszystkich opublikowanych na stronie czasopisma tekstów. Publikowane teksty dotyczą problematyki genezy – Wszechświata, pierwszego życia, późniejszych form życia, człowieka, psychiki, świadomości, języka, teorii naukowych, religii itp. Profil czasopisma obejmuje również filozoficzne bądź metodologiczne rozważania nad teoriami lub poglądami dotyczącymi problemu genezy. Więcej...

 

Wynagrodzenia dla autorów

Jako jedno z nielicznych w Polsce, czasopismo Filozoficzne Aspekty Genezy oferuje wynagrodzenie za teksty, które zostaną przyjęte do druku. Kwota brutto w przypadku artykułów oryginalnych wynosi maksymalnie 5000 zł, recenzji – do 1000 zł. Propozycja recenzji musi być wcześniej skonsultowana z Redakcją (w tej sprawie należy pisać na adres: info@fag.ifil.uz.zgora.pl). Gwarancją opublikowania tekstu jest uzyskanie akceptacji Redakcji. Więcej...

Ogłoszenia

Aktualny numerTom 19, Numer 2 (2022):

Opublikowane 18 sierpień 2022

Opis numeru

 

Najnowszy tekst 

Michael Esfeld w artykule „The Metaphysics of Cartesian Science” omawia kwestię, w jaki sposób nauka kartezjańska osiąga obiektywizm. Następnie autor koncentruje się na zagadnieniu rozwoju nowożytnej nauki. W drugiej części artykułu Esfeld przedstawia argumentację, wyjaśniającą, dlaczego nauka kartezjańska napotyka na przeszkodę, jaką jest ludzka myśl i działanie. Pozwala mu to na dokonanie oceny Kartezjańskiego dualizmu. Czytaj tekst...

 

Pozostałe teksty

Gonzalo Munévar w artykule „The Origin of Modern Physical Science: Some Passages from A Theory of Wonder” przedstawia główne argumenty s... Więcej

Spis treści

Artykuły

Listy do Redakcji

Recenzje

Wyświetl wszystkie wydania