Tom 4/5 2007-2008
Przekłady

Zmiana genetyczna: ślepa, ukierunkowana, interpretatywna?

Opublikowane 21.05.2021

Słowa kluczowe

 • lamarkizm,
 • rozmnażanie płciowe,
 • teoria ewolucji,
 • mutacja interpretatywna,
 • mutacja ślepa,
 • mutacja kierowana,
 • mutacja
 • ...More
  Less

Jak cytować

Jablonka, Eva, and Marion J. Lamb. “Zmiana Genetyczna: ślepa, Ukierunkowana, Interpretatywna?”. Filozoficzne Aspekty Genezy , May 2021, pp. 163-01, https://doi.org/10.53763/fag. 39.

Abstrakt

W artykule poruszone zostało zagadnienie pochodzenia zmienności genetycznej. Dwa jej źródła to: mutacje genetyczne i rozmnażanie płciowe. Autorki zasadniczo skupiają się na mutacjach, kwestii rozmnażania płciowego pozostawiając rolę wstępu. Mieszanie genów od nieidentycznych osobników, przekazywanie różnego materiału genetycznego każdemu z potomków oraz rekombinacja genów w procesie crossing-over są podstawowymi skutkami rozmnażania płciowego. Co do mutacji genetycznych, to oprócz całkowicie ślepych zmian genomu oraz w pełni ukierunkowanych reakcji fizjologicznych organizmu, zdaniem autorek, istnieje całe spektrum procesów, które należałoby umieścić gdzieś między dwoma tymi ekstremami. Omówieniu tego trzeciego typu mutacji – nie do końca losowych, ale też nie w pełni zdeterminowanych – poświęcona jest zasadnicza część tekstu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

 1. Jablonka Eva and Lamb Marion J. , with illustrations by Anna Zeligowski, Evolution in Four Dimensions: Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life, Life and Mind: Philosophical Issues in Biology and Psychology, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2005.
 2. McClintock Barbara, „The Significance of Responses of the Genome to Challenge”, Science 1984, vol. 226, s. 792-801.