Tom 19 Nr 1 (2022)
Artykuły

Spór o antropogenezę w polskiej filozofii dziewiętnastego wieku

Stefan Konstańczak
Uniwersytet Zielonogórski

Opublikowane 04.08.2022 — zaktualizowane 18.08.2022

Wersje

Słowa kluczowe

 • Karol Libelt,
 • Stefan Pawlicki,
 • archeologia,
 • teoria ewolucji,
 • antropogeneza,
 • palafity
 • ...Więcej
  Mniej

Jak cytować

Konstańczak S., Spór o antropogenezę w polskiej filozofii dziewiętnastego wieku, Filozoficzne Aspekty Genezy, 2022, t. 19, nr 1, s. 47-71, https://doi.org/10.53763/fag.2022.19.1.199

Abstrakt

Artykuł przedstawia dziewiętnastowieczny spór filozoficzny, jaki na temat antropogenezy toczyli ze sobą Karol Libelt i Stefan Pawlicki. Powodem rozpoczęcia sporu były znaleziska archeologiczne na Jeziorze Czeszewskim należącym do posiadłości Libelta. Spór w istocie dotyczył tego, czy chronologia dziejów ludzkości zawarta w Biblii jest możliwa do podważenia, czy też nadal zachowuje swoją aktualność. Stanowisko o nadrzędności świadectw empirycznych reprezentował Libelt, a stanowisko zachowawcze zajął Pawlicki. Tym samym był to w istocie spór dwóch światopoglądów, w którym dla obu polemistów archeologia była tylko narzędziem uzasadniającym własne przekonania. W artykule została omówiona argumentacja, jaką posługiwali się obaj filozofowie, broniąc swych stanowisk, oraz jak interpretowali odkrycia archeologiczne. W konkluzji został oceniony wpływ, jaki ten spór wywarł na samych filozofów oraz na polską naukę.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Darwin Karol, O pochodzeniu człowieka. Dzieła wybrane, t. IV, przeł. Stanisław Panek, Biblioteka Klasyków Biologii, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959.
  Zobacz w Google Scholar
 2. Darwin Karol, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Dzieła Wybrane, t. II, przeł. Szymon Dickstein i Józef Nusbaum, Biblioteka Klasyków Biologii, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959.
  Zobacz w Google Scholar
 3. Fogel Jerzy, Archeologiczne tropy Józefa Łepkowskiego (1826–1894) w Wielkopolsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opuscula Musealia 1996, z. 8, s. 21–45.
  Zobacz w Google Scholar
 4. Głombik Czesław, Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego, PWN, Warszawa 1973.
  Zobacz w Google Scholar
 5. Jeske-Choiński Teodor, Pozytywizm w nauce i kulturze, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolfa, Warszawa 1908.
  Zobacz w Google Scholar
 6. Karolczyk Jan, Czy od małpy?, Tygodnik Powszechny 1946, nr 25, s. 2.
  Zobacz w Google Scholar
 7. Kongres międzynarodowy antropologiczny i archeologii przedhistorycznej odbyty w Bononii od 1 do 8 października 1871 roku, opisany przez Alexandra hr. Przeździeckiego, Biblioteka Warszawska 1872, nr 1, s. 1–29.
  Zobacz w Google Scholar
 8. Kostrzewski Józef, Z dziejów badań archeologicznych w Wielkopolsce, Polskie Towarzystwo Archeologiczne — Ossolineum, Wrocław 1958.
  Zobacz w Google Scholar
 9. Kremer Józef, Dzieła pomniejsze. Filozofia — Historia sztuki i Estetyka — Pedagogika — Artykuły różnej treści, Nakład i druk S. Lewentala, Warszawa 1879.
  Zobacz w Google Scholar
 10. Levittoux Henryk, Filozofja natury, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1869.
  Zobacz w Google Scholar
 11. Libelt Karol, Człowiek przedhistoryczny, Na Dziś 1872, t. 3, s. 228–253.
  Zobacz w Google Scholar
 12. Libelt Karol, Kilka słów w odpowiedzi na list otwarty pana Dr. Henryka Levittoux, Tygodnik Wielkopolski 1871, nr 44, s. 529–531.
  Zobacz w Google Scholar
 13. Libelt Karol, Kilka uwag nad artykułem p. Stefana Pawlickiego «Antropologia przedhistoryczna i chronologia Mojżeszowa», Tygodnik Wielkopolski 1871, nr 30, s. 361–362.
  Zobacz w Google Scholar
 14. Libelt Karol, Kilka uwag nad artykułem p. Stefana Pawlickiego «Antropologia przedhistoryczna i chronologia Mojżeszowa», Tygodnik Wielkopolski 1871, nr 31, s. 373–375.
  Zobacz w Google Scholar
 15. Libelt Karol, Kilka uwag nad artykułem p. Stefana Pawlickiego «Antropologia przedhistoryczna i chronologia Mojżeszowa», Tygodnik Wielkopolski 1871, nr 32, s. 385–387.
  Zobacz w Google Scholar
 16. Libelt Karol, Listy, zebrał, opracował i wstępem poprzedził Zdzisław Grot, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1978.
  Zobacz w Google Scholar
 17. Libelt Karol, Mieszkania nawodne przedhistoryczne, Tygodnik Wielkopolski 1870, numer wstępny z 15 grudnia 1870, s. 1–3.
  Zobacz w Google Scholar
 18. Libelt Karol, Mieszkania nawodne przedhistoryczne, Tygodnik Wielkopolski 1871, nr 2, s. 25–26.
  Zobacz w Google Scholar
 19. Libelt Karol, Mieszkania nawodne przedhistoryczne, Tygodnik Wielkopolski 1871, nr 3, s. 37–38.
  Zobacz w Google Scholar
 20. Libelt Karol, Rozprawa geologiczno-antropologiczna, wstęp, wybór i oprac. Jakub Linetty, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica 2013.
  Zobacz w Google Scholar
 21. Nowodworski Michał, Mieszkania nawodne czy świadczą przeciwko chronologji biblijnej?, Przegląd Katolicki 1871, nr 28, s. 433–438.
  Zobacz w Google Scholar
 22. Nowodworski Michał, Nowe obelgi na Pana Libelta, Przegląd Katolicki 1871, nr 51, s. 801–803.
  Zobacz w Google Scholar
 23. Pawlicki Stefan, Antropologia przedhistoryczna i chronologia Mojżeszowa, Przegląd Katolicki 1871, nr 12, s. 181–185.
  Zobacz w Google Scholar
 24. Pawlicki Stefan, Antropologia przedhistoryczna i chronologia Mojżeszowa, Przegląd Katolicki 1871, nr 13, s. 201–203.
  Zobacz w Google Scholar
 25. Pawlicki Stefan, Antropologia przedhistoryczna i chronologia Mojżeszowa, Przegląd Katolicki 1871, nr 14, s. 218-222.
  Zobacz w Google Scholar
 26. Pawlicki Stefan, Druga rozprawa z Panem Dr. Libeltem, Tygodnik Katolicki 1871, nr 37, s. 561–564.
  Zobacz w Google Scholar
 27. Pawlicki Stefan, Przemiany człowieka, Dziennik Literacki 1866, nr 34, s. 535–537.
  Zobacz w Google Scholar
 28. Pokłosie, Tygodnik Wielkopolski 1871, nr 40, s. 491.
  Zobacz w Google Scholar
 29. Rubczyński Witołd, Zarys etyki, Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1916.
  Zobacz w Google Scholar
 30. von Gűmbel Wilhelm, Morlot, Adolph von, Allgemeine Deutsche Biographie 1885, Bd. 22, s. 325–327.
  Zobacz w Google Scholar
 31. von Morlot Adolph, Etudes geologico-archéologiques en Danemark et en Suisse, Bulletin de la Societé Vaudoise des sciences naturelles 1860, Vol. 6, No. 46, s. 260–329.
  Zobacz w Google Scholar
 32. von Morlot Adolph, Leçon d’ouverture d’un cours sur la Haute Antiquité, fait à l’Académie de Lausanne en novembre & décembre 1860, Imprimerie Pache, Simmen, Porrentrury 1862.
  Zobacz w Google Scholar
 33. Wiadomości literacko-bibliograficzne, Przegląd Lwowski 1871, poszyt czwarty, s. 207–210.
  Zobacz w Google Scholar
 34. Zjazd archeologiczny w Bononii, Gazeta Warszawska 1871, nr 233, s. 3.
  Zobacz w Google Scholar