Tom 19 Nr 1 (2022)
Recenzje

Czy teoria ewolucji jest koncepcją religijną? Cornelius G. Hunter, Bóg Darwina. Ewolucjonizm i problem zła, przeł. Józef Zon, Perspektywy Nauki, Fundacja En Arche, Warszawa 2021, s. 236

Sławomir Leciejewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opublikowane 20.05.2022 — zaktualizowane 24.02.2023

Wersje

Jak cytować

Leciejewski S., Czy teoria ewolucji jest koncepcją religijną? Cornelius G. Hunter, Bóg Darwina. Ewolucjonizm i problem zła, przeł. Józef Zon, Perspektywy Nauki, Fundacja En Arche, Warszawa 2021, s. 236, Filozoficzne Aspekty Genezy, 2023, t. 19, nr 1, s. 213-222, https://doi.org/10.53763/fag.2022.19.1.2

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Biola University’s Theological Positions, https://www.biola.edu/about/theological-positions [07.03.2022].
  Zobacz w Google Scholar
 2. Hunter Cornelius G., Bóg Darwina. Ewolucjonizm i problem zła, przeł. Józef Zon, Perspektywy Nauki, Fundacja En Arche, Warszawa 2021.
  Zobacz w Google Scholar
 3. Lyell Charles, Principles of Geology, Penguin, London 1997.
  Zobacz w Google Scholar
 4. National Academy of Sciences, Science and Creationism: A View of the National Academy of Sciences, 2nd ed., National Academy Press, Washington, DC. 1999.
  Zobacz w Google Scholar
 5. Sady Wojciech, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2000.
  Zobacz w Google Scholar
 6. Szlaga Jan (red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Pallotinum, Poznań — Warszawa 1986.
  Zobacz w Google Scholar
 7. Wstęp do egzegezy Pisma Świętego, https://ewst.pl/przedmioty/wstep-do-egzegezy-pisma-swietego/ [07.03.2022].
  Zobacz w Google Scholar
 8. Wstęp do Starego Testamentu I, https://ewst.pl/przedmioty/wstep-do-starego-testamentu-i/ [07.03.2022].
  Zobacz w Google Scholar